Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square

Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square Inc.

อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

พวกเราให้การสนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับการวางแผนและการดำเนินการกลยุทธ์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน และนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของยอดขาย และผลกำไรในตลาดต่างประเทศ

สถานะปัจจุบันของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

ในปี 2557 ตลาดอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนมีมูลค่าที่ 606,400,000,000 เยน หลังจากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็น 155.4% (อ้างอิงจาก ผลลัพธ์จากการสำรวจตลาดอีคอมเมิร์ซ ปี 2015 โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2014 ตลาดอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของประเทศจีนได้ถูกคาดว่าจะขยายตัวออกไปถึง 1,394,300,000,000 เยน (มากขึ้นเป็น 2.3 เท่า) ในปี 2561

[แผนภูมิ] ค่าประมาณการของขนาดตลาดอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (ปีงบประมาณ 2557-2561)
ค่าประมาณการศักยภาพของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (คำนวณในปีงบประมาณ 2557)
Estimate of the Size of Cross-border Ecommerce Market

แหล่งที่มา : ข้อมูลจากหน่วยงานวิจัย วรรณกรรม และการพิจารณากับผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

ขณะนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการทำอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน หรือเป็นที่รู้จักกันว่า "วันคนโสด" ในประเทศจีน อาลีบาบาประกาศว่า ยอดรวมการค้าออนไลน์ทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า 10 พันล้านหยวน (19,400,000,000 เยน) ในเวลาเพียงหนึ่งนาที และยอดขายรายวันของบริษัทก็สูงเกินกว่า 91,217,000,000 หยวน (1,758,700,000,000 เยน) หลาย ๆ บริษัทต่างกำลังมุ่งเน้นในเรื่องของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน เนื่องมาจากความนิยมของตลาดอีคอมเมิร์ซ

นอกจากนี้ ยังมีหลายกรณีที่บริษัทต้องการเป็นผู้บุกเบิกในการเสนอขายสินค้าเฉพาะทางผ่านทางออนไลน์ และสินค้าจะได้รับความนิยมจากการคุยกันปากต่อปากหลังจากนั้น

[แผนภูมิ] ขนาดตลาดอีคอมเมิร์ซการค้าจากธุรกิจสู่ผู้บริโภคแต่ละประเทศ (2557)
B2C Ecommerce Market Sizes by Country

แหล่งที่มา: ตัวเลขคำนวณจากนักการตลาดอีคอมเมิร์ซ ปี 2558

วิดีโอการชี้แจงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

ปัญหาในอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

 • ที่ใดในตลาดไร้พรมแดนที่สามารถดำเนินการอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนได้ ?
 • ลักษณะของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายมีอะไรบ้าง ?
 • เราควรปรับเปลี่ยนสินค้าตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้าอย่างไร ?
 • สินค้าจะถูกกำหนดราคาในระดับที่เหมาะสมสำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอย่างไร ?
 • การเปิดร้านใน Taobao หรือ eBay มีขั้นตอนอย่างไร ?
 • ถ้าต้องการสร้างอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ ควรทำอย่างไร ?
 • จะต้องดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไรเมื่อผ่านระยะเริ่มต้นแล้ว ?

บริษัทของเราทำงานให้กับการแก้ไขปัญหาของปัญหาเหล่านี้

การสำรวจโอกาสทางธุรกิจ (การวิจัยการตลาดไร้พรมแดน)

การสำรวจวิจัยตลาดจะถูกดำเนินการร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจต่างประเทศ และศูนย์กลางธุรกิจทั่วโลก หลังจากนั้น บริษัทเราจะให้การสนับสนุนในการสำรวจโอกาสทางธุรกิจ และทำพื้นที่เป้าหมายให้ดีขึ้น

การวิเคราะห์ผู้ใช้เป้าหมายทั่วโลก (สำรวจผู้ใช้)

การสำรวจผู้ใช้ ทำหน้าที่ในการระบุพฤติกรรมการซื้อ ประเภทของอุตสาหกรรม ขอบเขตธุรกิจ และอายุของผู้ใช้เป้าหมาย สมมติฐานที่ถูกกำหนด ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการวิจัยตลาด และการวิเคราะห์พฤติกรรม กล่าวว่าจะมีการทดสอบสมมติฐานเพื่อให้มั่นใจความถูกต้องและความมีประสิทธิผลของการวิเคราะห์ กล่าวได้ว่า สมมติฐานจะถูกทดสอบเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง และความมีประสิทธิผลของการวิเคราะห์

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดอีคอมเมิร์ซข้ามแดน

การตลาดและกลยุทธ์การขายที่สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า และแผนการตลาดดิจิตอลจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้เป้าหมาย มุมมองที่สำคัญที่สุดของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมที่มีประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการดำเนินการกลยุทธ์ดังกล่าวพร้อมกับการดำเนินการขาย แคมเปญโปรโมชั่น และลงรายการข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ บริษัทของเราสามารถพาโครงการอีคอมเมิร์ซของคุณไปสู่ความสำเร็จได้ ด้วยเครือข่ายคู่ค้าที่กว้างขวาง และความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับตลาดในแต่ละท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยม

กระบวนการอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและการวางแผนระบบ

บริษัทของเราได้พัฒนาระบบขั้นตอนการดำเนินงานที่จำเป็นต่อการทำอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน และได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการขายและช่องทางใดที่ควรจะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ เพื่อลดระยะเวลาการวางขายผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถลงรายการผลิตภัณฑ์ของตนลงในร้านค้าออนไลน์ของ GBS ใน Taobao

สนับสนุนกระบวนการขั้นตอน ระบบการก่อสร้าง และการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ สำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

ที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ของเราจะรับผิดชอบในด้านการจัดการกับความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ การให้การสนับสนุนสำหรับการสร้างระบบ และการดำเนินการจัดเก็บด้วยตนเอง เนื่องจากการตั้งค่ามีความซับซ้อนสูง และบ่อยครั้งขั้นตอนการติดตั้งเบื้องต้นเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะถูกจัดการโดย GBS

การสนับสนุนการดำเนินจริงสำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

เนื่องจากอุปสรรคทางภาษาคือความท้าทายที่สำคัญในการทำอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง บริษัทของเราจึงมีการให้ความช่วยเหลือผ่านศูนย์ติดต่อต่างประเทศ ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจต่างประเทศของเรา นอกจากนี้ บริษัทของเรามีพนักงานที่สามารถพูดได้สองภาษา ซึ่งสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อทำให้มั่นใจในการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด

ระบบสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับเว็บไซต์ต่างประเทศ

การสนับสนุนทั้งหมดสำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน: 3 ปัจจัยของระบบสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับเว็บไซต์ต่างประเทศ

1. คู่ค้าทางธุรกิจในต่างประเทศของเราให้คำแนะนำวิธีการขายบนพื้นฐานของความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในท้องถิ่น คู่ค้าทางธุรกิจในต่างประเทศจะช่วยในการระบุ
แนวโน้มของตลาดในประเทศ การวางแผนผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และการใช้แนวทางการเข้าสู่ตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มยอดขาย
2. การดำเนินธุรกิจสำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน
เราให้การสนับสนุนการดำเนินการของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, การจัดการการสั่งซื้อ และการให้รายละเอียดเพิ่มเติม บนพื้นฐานของประสบการณ์และความรู้ในด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน
3. ไร้กังวลในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ในกรณีที่การแปลภาษาทางเทคนิคมีความจำเป็น พนักงานที่มีความสามารถสองภาษาของเราและคู่ค้าทางธุรกิจต่างประเทศนั้นมึความสามารถในการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาตามท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ พวกเราก็ยังจัดการบริการศูนย์รายชื่อเพื่อตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลด้วย

การตั้งร้านค้าออนไลน์และการสนับสนุนรายการข้อมูลสินค้าสำหรับ eBay หรือ Amazon

GBS เป็นเจ้าของและจัดการร้านค้าออนไลน์ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ เช่น eBay และ Amazon และส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าญี่ปุ่นที่มีคุณภาพสูงในต่างประเทศ

การสนับสนุนรายการข้อมูลสินค้าบนร้านค้าออนไลน์

การขายสินค้าและการส่งเสริมการขายบน eBay และ Amazon

 • การวิจัยผลิตภัณฑ์และการลงทะเบียน
 • การแปลภาษาอังกฤษ
 • การสร้างหน้าโฮมเพจ
 • การจัดการคำสั่งซื้อ
 • การสร้างโฆษณาและการจัดการด้านการตลาด
 • การจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศและค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร

ลูกค้าอาจใช้บัญชีที่ GBS เป็นเจ้าของ สำหรับรายการสินค้าและจำหน่ายสินค้า หลังจากการเตรียมการทั้งหมดได้รับการสรุป ผลิตภัณฑ์อาจจะถูกแสดงอยู่บนเว็บไซต์ทันที

ระบบสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับเว็บไซต์จีน

การสนับสนุนโดยรวมสำหรับการสนับสนุนอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน: 3 ปัจจัยของระบบสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับเว็บไซต์จีน

1. สำนักงานบริษัท โกลเบิล เบรน สแควร์ ที่เซี่ยงไฮ้สนับสนุนธุรกิจของลูกค้าบนพื้นฐานความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในท้องถิ่นนั้น
สำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ของเราจะระบุแนวโน้มของตลาดท้องถิ่น การซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และใชวิธีการท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
2. การดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน
GBS สนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์และการดำเนินงาน การจัดการคำสั่ง และการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซบนพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของเราในด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในตลาดจีน
3. ไร้กังวลในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ในกรณีที่การแปลภาษาทางเทคนิคมีความจำเป็น เจ้าหน้าที่ชาวจีนนั้นมีความสามารถในการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาจีนได้

การตั้งร้านค้าออนไลน์และการสนับสนุนรายการสินค้าสำหรับ Taobao

GBS เป็นเจ้าของและดำเนินการร้านค้าออนไลน์ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน Taobao เป็นแพลตฟอร์มสำหรับร้านค้าปลีกที่มีเป้าหมายจะขยายไปยังตลาดจีน เราใช้ร้านค้าออนไลน์นี้สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงของญี่ปุ่นไปยังประเทศจีน

การสนับสนุนการตั้งร้านค้าออนไลน์

เราจะทำทุกขั้นตอนที่จำเป็นกับ Taobao และให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในการทำร้านค้าออนไลน์

 • การสร้างบัญชีธนาคารของจีน
 • การรักษาความปลอดภัยของผู้ค้ำประกันจีน
 • การลงทะเบียนสำหรับบัญชี Alipay
 • การครอบครอง Taobao ID
 • การสร้างเว็บไซต์ภาษาจีน
 • การแปลข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นภาษาจีน
 • การจัดการการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในภาษาจีน
 • การจัดส่งสินค้าไปยังประเทศจีนโดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (เยน ไป หยวน)
 • การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (เยน ไป หยวน)
 • การผลิตโฆษณาแบบ Pay Per Click

การสนับสนุนรายการสินค้าในร้านค้าออนไลน์

ยอดขายสินค้าและโปรโมชั่นใน Taobao หรือช่องทางพิเศษอื่น ๆ

 • การวิจัยผลิตภัณฑ์และการลงทะเบียน
 • การแปลภาษาจีน
 • การสร้างโฮมเพจ
 • การจัดการคำสั่งซื้อ
 • การสร้างโฆษณาและการจัดการด้านการตลาด
 • การจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศและค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร

ลูกค้าอาจใช้บัญชี Taobao ที่ GBS เป็นเจ้าของ สำหรับรายการสินค้าและจำหน่ายสินค้า หลังจากการเตรียมการทั้งหมดได้รับการสรุป ผลิตภัณฑ์อาจจะถูกแสดงอยู่บนเว็บไซต์ทันที

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งานของเรา

การตั้งค่าร้านค้าออนไลน์และการสนับสนุนรายการข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Tmall / Tmall ทั่วโลก

GBS ให้การสนับสนุนสำหรับการตั้งค่าร้านค้าออนไลน์บน Tmall ซึ่งเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซการค้าระหว่างผู้ค้าถึงลูกค้าโดยตรง (B2C) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

การตั้งค่าร้านค้าออนไลน์บน Tmall

เราให้การสนับสนุนสำหรับการตั้งค่าร้านค้าออนไลน์บน Tmall ซึ่งเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซการค้าระหว่างผู้ค้าถึงลูกค้าโดยตรง (B2C) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ร้านค้าออนไลน์สามารถตั้งขึ้นโดยบริษัทในเครือที่อยู่ที่ประเทศจีนเท่านั้น นอกจากนี้ ในเบื้องต้น Tmall ต้องการให้ส่งใบอนุญาตการประกอบการในประเทศจีน ใบรับรองอนุญาตการขาย และใบรับรองการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับการตรวจสอบ

ร้านค้าออนไลน์
Tmall ประเทศจีน
สกุลเงินที่ได้รับ
สกุลเงินหยวนพิจารณาจาก Alipay
ฝากไปยัง
บัญชีธนาคารของจีน
ธุรกิจองค์กร
พันธมิตรที่ประเทศจีน
เว็บไซต์
หน้าแรก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลขององค์กรณ์
โรงเก็บสินค้า
ในประเทศจีน
การคืนสินค้า
คืนกลับไปยังโรงเก็บสินค้าในประเทศจีน
โรงเก็บสินค้าในประเทศญี่ปุ่น
ไม่จำเป็น

ระยะเวลาสัญญา
1 ปีเป็นต้นไป

ติดต่อเรา

สำหรับข้อสงสัยหรือต้องการสอบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มเมล์หรือทางโทรศัพท์

แบบฟอร์มเมล์

สำหรับคำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ให้ไว้ด้านบน เราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

กลับไปด้านบน