Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square

Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square Inc.

วิธีการแก้ปัญหาการตลาดไร้พรมแดน

เรามีส่วนช่วยเหลือในการเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศ โดยการมอบวิธีการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม การสนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับการออกแบบ และการดำเนินการกลยุทธ์การตลาดไร้พรมแดน

Workflow
[Chart] วิธีการแก้ปัญหาการตลาดไร้พรมแดน

ปัญหาในทำการตลาดไร้พรมแดน

 • ที่ใดในตลาดไร้พรมแดนธุรกิจจะสามารถพัฒนาได้ ?
 • ลักษณะของผู้ใช้เป้าหมายเป็นแบบใด ?
 • ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้ารายบุคคลหรือไม่ ?
 • วิธีการใดที่จะสามารถกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ได้ในระดับที่เหมาะสม ?
 • ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร และกฎระเบียบในการดำเนินงาน ควรออกแบบอย่างไรสำหรับธุรกิจต่างประเทศ ?
 • เวลาใดคือเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจ ?
 • การดำเนินธุรกิจควรดำเนินต่อไปอย่างไรหลังจากผ่านระยะเริ่มต้นไปแล้ว ?

เรามีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาตลาดไร้พรมแดนเหล่านี้

สำรวจโอกาสทางธุรกิจ (การวิจัยการตลาดไร้พรมแดน)

การสำรวจวิจัยตลาดจะถูกดำเนินการร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจต่างประเทศ และศูนย์กลางธุรกิจทั่วโลก หลังจากนั้น บริษัทเราจะให้การสนับสนุนในการสำรวจโอกาสทางธุรกิจ และทำพื้นที่เป้าหมายให้ดีขึ้น

การวิเคราะห์ของผู้ใช้ทั่วโลกเป้าหมาย (สำรวจผู้ใช้)

การสำรวจผู้ใช้ ทำหน้าที่ในการระบุพฤติกรรมการซื้อ ประเภทของอุตสาหกรรม ขอบเขตธุรกิจ และอายุของผู้ใช้เป้าหมาย สมมติฐานที่ถูกกำหนด ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการวิจัยตลาด และการวิเคราะห์พฤติกรรม กล่าวว่าจะมีการทดสอบสมมติฐานเพื่อให้มั่นใจความถูกต้องและความมีประสิทธิผลของการวิเคราะห์ กล่าวได้ว่า สมมติฐานจะถูกทดสอบเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง และความมีประสิทธิผลของการวิเคราะห์

การตลาดไร้พรมแดนและการวางแผนกลยุทธ์การขาย

จุดที่ดึงดูดใจจะถูกระบุขึ้น โดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้เป้าหมาย และจะตัดสินใจว่าจะเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร และส่งจะข้อความไปยังผู้บริโภค การตลาดและกลยุทธ์การขาย จะถูกกำหนดตามธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง และแผนการตลาดดิจิตอล

กระบวนการการตลาดไร้พรมแดนและการออกแบบระบบ

ระบบขั้นตอนการดำเนินการถูกพัฒนาขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการตลาดและกลยุทธ์การขาย เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินการด้านการตลาดและการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ มีความจำเป็นที่จะกำหนดความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างบทบาทของประเทศญี่ปุ่นและสำนักงานในประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางของเราในด้านการให้คำปรึกษา เราสามารถออกแบบระบบขั้นตอนทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าได้

การสร้างระบบกระบวนการการตลาดไร้พรมแดนและระบบอิสระ

ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ของเราจะให้การสนับสนุนในระหว่างการสร้างระบบและจะดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการระบบอิสระ เพื่อที่จะจัดการกับความไม่แน่นอนในการสร้างระบบขั้นตอนการดำเนินงานจริง

การสนับสนุนเพื่อการดำเนินการกลยุทธ์การตลาดไร้พรมแดน

อุปสรรคทางภาษาเป็นปัญหาสำคัญในการทำการตลาดไร้พรมแดนและการดำเนินธุรกิจ ในการร่วมมือกันกับคู่ค้าทางธุรกิจต่างชาติ เราจึงดำเนินการทำศูนย์ คอลเซ็นเตอร์ต่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า นอกจากนี้ พนักงานที่มีความสามารถในด้านภาษาของเราสามารถอำนวยความสะดวกในการสื่อสารหลายภาษาได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมทางการตลาดจะเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ความกังวลใด ๆ

การสนับสนุนเพื่อการดำเนินการกลยุทธ์การตลาดไร้พรมแดน

การดำเนินงานโดยศูนย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

Operations by a Philippine offshore center at reasonable costs
[แผนภูมิ] การดำเนินจัดการโดยศูนย์บริการนอกพื้นที่จากประเทศฟิลิปปินส์ในราคาที่สมเหตุสมผล

ที่มา: ศูนย์บริการติดต่อ GBS ประเทศฟิลิปปินส์  (บริษัทจัดจ้างคนภายนอก)

ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร

คอลเซ็นเตอร์ในต่างประเทศมีบริการ IP telephone ซึ่งถูกออกแบบสำหรับการใช้งานในต่างประเทศ ซึ่งใช้ผ่านทางโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ เพราะการโทรจากปลายทางไปยังปลายทางได้ถูกติดตั้งในบริการนี้ นับว่าเป็นการขยายส่วนในการโทร การโทรระหว่างสำนักงานที่ประเทศญี่ปุ่นและสำนักงานในต่างประเทศนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ อัตราค่าใช้จ่ายของ IP telephone จะเปลี่ยนแปลงไปตามการโทรจากผู้ประกอบการในต่างประเทศมายังผู้ใช้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่า อัตราค่าบริการนั้นต่ำกว่าใช้โทรศัพท์ธุรกิจแบบปกติ

แรงงานและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

อย่างที่คาดการณ์ไว้ แรงงานท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานจะต่ำกว่า เมื่อการดำเนินการที่ศูนย์ระหว่างประเทศ ศูนย์ระหว่างประเทศนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าเดิม แต่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า

นอกจากนี้ ศูนย์ระหว่างประเทศในจังหวัดเซบู (ทางตอนใต้ของมนิลา เมืองหลวงประเทศฟิลิปปินส์) เป็นสำนักงานขนาดใหญ่ และมีบริการที่ยอดเยี่ยมในราคาที่เท่าเทียม

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดของงาน

สนับสนุนการทำงานเว็บมาสเตอร์ทั่วโลก

 • การวิเคราะห์การเข้าถึงระบบ
 • การสร้างรายงานการเข้าถึง
 • กิจกรรมการปรับแต่งโปรแกรมการค้นหาทั่วโลกให้เหมาะสม
 • กิจกรรมการจัดการโฆษณาบนเว็บทั่วโลก (รายการข้อมูลโฆษณา แบนเนอร์โฆษณา)

กิจกรรมการสนับสนุนการอัปเดตเว็บไซต์ทั่วโลก

 • การอัปเดตเว็บไซต์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ข้อมูลบริษัท
 • การสร้างเว็บไซต์แคมเปญ

กิจกรรมการสนับสนุนระบบการบำรุงรักษา

 • กิจกรรมการบำรุงรักษาที่เชี่ยวชาญ
 • กิจกรรมการปรับปรุงและการตรวจสอบในเวลากลางคืน

หลังจากกิจกรรมการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในประเทศที่พูดได้หลายภาษานั้นสูงมาก ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ระหว่างประเทศที่ประเทศฟิลิปปินส์ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพดี และค่าใช้จ่ายไม่สูง

 • ข้อความเสียง การสนทนาที่สอดคล้องกัน เป็นต้น
 • ให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี โดยมีการคำนึงถึงเวลาและวันหยุดในทุก ๆ พื้นที่
 • ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และยังมีการให้บริการในภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาอื่น ๆ

การตลาดไร้พรมแดนและกิจกรรมการสนับสนุนการขาย

 • การวิจัยตลาดต่างประเทศและการทำรายการข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
 • การโทรหาลูกค้าเพื่อทำการขายขึ้นอยู่กับรายชื่อของลูกค้าเป้าหมายและความสอดคล้องกับโทรศัพท์ที่ได้รับจากลูกค้าโทรเข้ามาทำการซื้อ

การรวบรวมบทวิจารณของต้นฉบับการโทรเพื่อเมื่อต้องการได้รับผลตอบรับที่ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน

1. การสร้างเว็บไซต์

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ทั่วโลก

Workflow
[แผนภูมิ] ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ทั่วโลก

ที่มา: ศูนย์บริการติดต่อ GBS ประเทศฟิลิปปินส์  (บริษัทจัดจ้างคนภายนอก)

2. การบริการลูกค้าหลายภาษา

ขั้นตอนการทำงานของการบริการลูกค้าหลายภาษา

ด้วยราคาสินค้าที่ไม่สูงและค่าครองชีพในฟิลิปปินส์ เป็นสิ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายแรงงานลดลง การให้บริการสนับสนุนที่มีคุณภาพสูงสามารถจัดหาได้ด้วยศูนย์ระหว่างประเทศในราคาที่เหมาะสม

Workflow
[แผนภูมิ] ขั้นตอนการบริการลูกค้าต่างชาติ

ที่มา: ศูนย์บริการติดต่อ GBS ประเทศฟิลิปปินส์  (บริษัทจัดจ้างคนภายนอก)

ติดต่อเรา

สำหรับข้อสงสัยหรือต้องการสอบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มเมล์หรือทางโทรศัพท์

แบบฟอร์มเมล์

สำหรับคำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ให้ไว้ด้านบน เราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

กลับไปด้านบน