Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square

Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square Inc.

การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ

โครงการล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง เนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ พันกันจนซับซ้อน โดยการขจัดปัจจัยเหล่านั้นและการดำเนินโครงการตามที่กำหนดอย่างถี่ถ้วน เราสามารถที่จะทำให้เป็นส่วนช่วยที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเราได้

ปัญหาหลักของลูกค้า

 • สมาชิกในองค์กรณ์ของบริษัทเท่านั้นที่ดำเนินโครงการ ส่งผลให้โครงการเสร็จสิ้นล่าช้ากว่าแผนการที่กำหนด
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในกำหนดการของโครงการ รายงานความคืบหน้าในการทำงานจะถูกตรวจสอบบ่อยครั้ง เครื่องมือการจัดการโครงการจะถูกนำเสนอ และ ระบบการบริหารจัดการจะถูกปรับปรุง มีการประชุมบ่อยขึ้น และมีการรายงานผลที่ทำให้ให้เกิดความล่าช้าในโครงการ
 • สมาชิกในโครงจะเหนื่อยมากขึ้น ระดับของแรงจูงใจ และกำลังใจในการทำงานนั้นจะต่ำมาก

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ สมาชิกจากต่างองค์กรจะถูกรวมเข้าด้วยกันในโครงการ และทำงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านนั้นมาก่อน ขณะที่พวกเขาเผชิญหน้ากับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยและงานที่ไม่คุ้นเคย การสื่อสารกลายเป็นเรื่องที่ยาก และหลาย ๆ เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเริ่มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กระบวนการทางธุรกิจและระบบแบบใหม่ถูกนำเสนอและดำเนินการ แต่ความล่าช้ายังคงสะสมอยู่ในโครงการ วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะทำให้โครงการอยู่ในกำหนดการ ในขณะที่สมาชิกมีแนวโน้มในการให้ความสนใจที่จะดำเนินโครงการด้วยวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็เกิดขึ้นสูงเกินกว่าค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้

วิธีการของ GBS

คุณ เคนอิจิโร อิวาโมโต ตัวแทนบริษัท มีประสบการณ์มากมายในการบริหารจัดการโครงการ และได้เรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ในขณะที่ได้ทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณอิวาโมโต ดำเนินการบริการการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสำหรับลูกค้า ตาม TOC (ทฤษฏีข้อจำกัด) ที่ได้รับการสนับสนุนโดยนักฟิสิกส์ Israelian Eliyahu M. Goldratt.

โครงการที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่หน้า งานของเรา

 1. ผู้ผลิตเครื่องจักรไฟฟ้ารายใหญ่ (บริษัท A) - ออกแบบกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลไร้พรมแดน
 2. ผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานรายใหญ่ - โครงการออกแบบกลยุทธ์เว็บ
 3. บริษัทขายส่งที่เพิ่งจดทะเบียนขนาดกลาง - โครงการออกแบบกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และการใช้เว็บงานนักลงทุนสัมพันธ์
 4. ระบบพกพาขนาดกลางของผู้ขาย - การวางแผนเสริมสร้างความแข็งแกร่งเว็บการตลาด
 5. บริษัทการศึกษาทางไปรษณีย์รายใหญ่ - โครงการเสริมสร้างความเข้มแกร่งเว็บการตลาด
 6. ผู้ผลิตเครื่องแต่งกายต่างประเทศ - โครงการกระบวนการธุรกิจและระบบนวัตกรรม
 7. ผู้ผลิตสารกึ่งนำรายใหญ่ - โครงการพัตนากระบวนการธุรกิจ
 8. ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่ โครงการการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันและกำหนดปัญหา
 9. ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ - โครงการการปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 10. ผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ชั้นนำ - โครงการการปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 11. บริษัทผลิตเหล็กรายใหญ่ - โครงการการปรับปรุงการออกแบบกระบวนการที่มีคุณภาพ
 12. บริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (บริษัท A) - โครงการการปรับเปลี่ยนกระบวนการการกำกับดูแลเว็บและพัฒนาระบบ
 13. บริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (บริษัท B) - โครงการพัฒนาระบบร่วมกับบริษัทค้าปลีกจำนวนมากเพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (การพยากรณ์อุปสงค์) ในประเทศอเมริกา
 14. บริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (บริษัท B) - โครงการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งบริษัท

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

ติดต่อเรา

สำหรับข้อสงสัยหรือต้องการสอบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มเมล์หรือทางโทรศัพท์

แบบฟอร์มเมล์

สำหรับคำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ให้ไว้ด้านบน เราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

กลับไปด้านบน