Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square

Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square Inc.

การบริการให้คำปรึกษา

เราให้การสนับสนุนสำหรับกระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยรวม เช่น การสร้างกลยุทธ์ การปรับโครงสร้างกระบวนการทางธุรกิจ และการรักษาเสถียรภาพของกระบวนการทางธุรกิจที่ตั้งขึ้นใหม่

ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์

ปัญหาหลักของลูกค้า

 • ประสิทธิภาพเป้าหมายที่เป็นตัวเลขของบริษัท เช่น เป้าหมายการขายและจำนวนร้านค้าที่ถูกตั้งขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก็จะสูญเสียวัตถุประสงค์เดิมไป
 • เราอยู่ในสถานการณ์ตลาดน่านน้ำสีแดง (Red Ocean market) เป็นสถานการณ์ที่เราเผชิญกับภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง
 • เราได้ลดค่าใช้จ่ายลง ลดขนาดการดำเนินงาน และร้องขอผู้ผลิตให้ลดราคา เรากำลังหมดตัวเลือก และกำลังเข้าสู่ขีดจำกัดในแง่ของการลดค่าใช้จ่าย

ธุรกิจที่มีปัญหาดังกล่าวเหล่านี้นั้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปัญหาทางธุรกิจที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความกังวลหลักสำหรับธุรกิจได้เผชิญหน้ากับความล้าสมัยและการแทนที่อย่างรวดเร็ว ในเรื่องนี้ มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการตรวจสอบกลยุทธ์อย่างละเอียด สถานะปัจจุบันของธุรกิจ และการตรวจสอบยอดขายรายเดือน และการดำเนินงานวันต่อวัน นอกจากนี้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวยังเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถอยู่รอดในสภาพที่มีความผันผวนสูง และสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง

วิธีการของ GBS

GBS ช่วยในการสร้างและส่งเสริมเป้าหมายที่เป็นปึกแผ่นแก่บริษัทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับการจัดการลงมาจนถึงการจัดการภาคพื้น GBS ใช้หลักข้อเท็จจริง และมุมมองระยะกลางจนถึงยาวรวมเข้าด้วยกัน รวมไปถึงการระบุและสร้างวัตถุประสงค์ที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ครอบคลุมให้กับลูกค้า

ขอบเขตกลยุทธ์ของ GBS

 1. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์
 2. กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์และการขาย
 3. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 4. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนทางธุรกิจ
 5. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุน
 6. กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล
 7. กลยุทธ การตลาดไร้พรมแดน
 8. กลยุทธ์การตลาดอัตโนมัติ

งานหลัก

 1. สำรวจแนวโน้มตลาด สำรวจแนวโน้มผู้บริโภค (ประกอบด้วย การสำรวจผู้ใช้ และ การสำรวจการใช้งาน)
 2. การสำรวจสภาพแวดล้อมการแข่งขัน
 3. การวิเคราะห์ภายใน
 4. Technology Survey
 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงกลยุทธ์
 6. การกำหนดกลยุทธ์
 7. การวางแผนการดำเนินการ

โครงการที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่หน้า งานของเรา

 1. การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลทั่วโลกของผู้ผลิตเครื่องจักรไฟฟ้าทั่วไป (บริษัท A) รายใหญ่
 2. โครงการการวางแผนกลยุทธ์เว็บผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน รายใหญ่
 3. โครงการออกแบบกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และการใช้เว็บงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทขายส่งที่เพิ่งจดทะเบียนขนาดกลาง
 4. การวางแผนเสริมสร้างความแข็งแกร่งเว็บการตลาดระบบพกพาขนาดกลางของผู้ขาย
 5. โครงการเสริมสร้างความเข้มแกร่งการตลาดเว็บไซต์บริษัทการศึกษาทางไปรษณีย์รายใหญ่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

การปรับปรุงการดำเนินงาน / ระบบบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

ปัญหาหลักของลูกค้า

 • แม้จะมีการแนะนำเทคนิคการจัดการแฟชั่นใหม่ ๆ แต่ไม่มีการปรับปรุงใดที่ชัดเจนในแง่ของประสิทธิภาพทางธุรกิจ
 • ระบบที่มีการคาดการณ์ไว้สูงจมีคุณสมบัติที่น่าสนใจเมื่อเป็นการเปิดตัวครั้งแรก แต่ก็พิสูจน์ได้ว่ายากต่อการใช้งาน และยิ่งไปกว่านั้นคือทำงานได้ไม่ดี สุดท้ายแล้ว ทุกคนใช้โปรแกรม Excel ในการจัดการข้อมูล
 • ระบบใหม่สามารถนำพาข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก แต่ธุรกิจไม่ทราบว่าข้อมูลใดที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ในปีที่ผ่านมา การอภิปรายเกี่ยวกับการแนะนำของระบบและกำหนดต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินนั้นเพิ่มมากขึ้น เช่น การยอมรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ตกอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมมักจะถูกยกนำมาเป็นจุดสำคัญของการอภิปรายที่มีความซับซ้อน คุณสมบัติของซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอาจจะสะดวกและมีประโยชน์สำหรับบางบริษัท แต่อาจจะไม่เหมือนกันสำหรับบริษัทอื่น ๆ ที่ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม สำหรับกรณีเหล่านี้ที่ต้องการการปรับแต่ง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสูงมาก ในทางกลับกัน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่รุ่นใหม่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ ยังมีหลายกรณีที่ต้องการการแก้ไขและการปรับปรุงการปรับแต่งชิ้นส่วนของระบบ

จุดบางจุดในโครงการ คำถามที่ว่ามันจะดีขึ้นไหม ถ้าระบบที่ง่ายกับทุกคุณลักษณะเฉพาะที่บริษัทจำเป็นต้องใช้ถูกสร้างขึ้นมาแทน ในขณะที่จุดนี้ได้ถูกให้ความสำคัญมากขึ้น มันก็สายเกินไป เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว และการดำเนินงานโครงการที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้

วิธีการของ GBS

สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก การอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจรุ่นใหม่นั้นถูกดำเนินมาจากความเข้าใจเพียงเล็กน้อยในเรื่องความรู้พื้นฐานกระบวนการดำเนินการที่ผ่านมา กระบวนการที่ผ่านมาถูกสร้างขึ้นในแนวทางของบริษัทเอง และถูกฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมของ บริษัท แม้ว่ากระบวนการเก่าอาจดูเหมือนไม่มีความหมาย แต่กระบวนการเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจและการจัดการการดำเนินงาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจรุ่นใหม่ที่คำนึงถึงอุดมการณ์พื้นฐานเหล่านั้นและบริบทที่ผ่านมา

ด้วยประวัติผลงานและประสบการณ์ที่กว้างขวางหลายปีของ GBS ทำให้เข้าใจปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทางธุรกิจอย่างละเอียด และจึงสามารถทำให้บริษัทสร้างและแนะนำระบบที่เหมาะสำหรับจุดประสงค์ของลูกค้าได้

งานหลัก

 1. การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันทางธุรกิจ
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบระบบ
 3. แนวความคิดระบบธุรกิจที่ต้องการให้เป็น
 4. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
 5. สนับสนุน โครงการจัดการ การสร้างระบบ
 6. การสนับสนุนการดำเนินงานการทดสอบการยอมรับผู้ใช้ระบบt

โครงการที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่หน้า งานของเรา

 1. โครงการกระบวนการธุรกิจผู้ผลิตเครื่องแต่งกายต่างประเทศและโครงการระบบนวัตกรรม
 2. โครงการพัตนากระบวนการธุรกิจผู้ผลิตสารกึ่งนำรายใหญ่
 3. โครงการการวิเคราะห์กระบวนการและการกำหนดและแยกแยะปัญหาผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่
 4. โครงการการปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
 5. โครงการการปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ชั้นนำ
 6. โครงการการปรับปรุงการออกแบบกระบวนการที่มีคุณภาพบริษัทผลิตเหล็กชั้นนำ
 7. โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการการกำกับดูแลเว็บและการพัฒนาระบบบริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (บริษัท A)
 8. โครงการร่วมพัฒนาระบบบริษัทค้าปลีกจำนวนมากและบริษัทผลิตไฟฟ้าที่สหรัฐอเมริการายใหญ่
 9. ผู้ผลิตเครื่องจักรไฟฟ้ารายใหญ่ (บริษัท B) โครงการฟื้นฟูสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งบริษัท

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

ติดต่อเรา

สำหรับข้อสงสัยหรือต้องการสอบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มเมล์หรือทางโทรศัพท์

แบบฟอร์มเมล์

สำหรับคำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ให้ไว้ด้านบน เราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

กลับไปด้านบน