Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square

Global Marketing Consulting Firm Global Brain Square Inc.

การจับคู่ธุรกิจทั่วโลก

ผ่านการจับคู่โดยตรงกับคู่ค้าต่างชาติในอนาคต โดยการใช้ GBM บริษัทจะได้รับการสนับสนุนในด้านการวางแผนเพื่อการดำเนินงานในกิจกรรมการขยายธุรกิจในต่างประเทศ เช่น การทำงานกับคู่ค้าต่างชาติ ในการดำเนินการ ด้านยอดขาย และการผลิต

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการแก้ปัญหาการตลาดไร้พรมแดน

เรามีส่วนช่วยเหลือในการเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศ โดยการมอบวิธีการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม การสนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับการออกแบบ และการดำเนินการกลยุทธ์การตลาดไร้พรมแดน

อ่านเพิ่มเติม

อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

พวกเราให้การสนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับการวางแผนและการดำเนินการกลยุทธ์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน และนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของยอดขาย และผลกำไรในตลาดต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

การบริการให้คำปรึกษา

เราพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาที่ใช้งานได้จริงเพื่อให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและความต้องการของลูกค้า โดยการระบุสาเหตุของปัญหาของลูกค้าบนพื้นฐานความเป็นจริงผ่านการตรวจสอบเชิงลึก

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรม

เราดำเนินการโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติการและระบบรุ่นใหม่ และสนับสนุนการเริ่มต้นและการดำเนินการ ไปจนกระทั่งการบูรณากาอย่างเต็มรูปแบบสู่ธุรกิจของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ

โครงการล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง เนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ พันกันจนซับซ้อน โดยการขจัดปัจจัยเหล่านั้นและการดำเนินโครงการตามที่กำหนดอย่างถี่ถ้วน เราสามารถที่จะทำให้เป็นส่วนช่วยที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเราได้

อ่านเพิ่มเติม

การจ้างทำกระบวนการธุรกิจ

กิจกรรมการตลาดต้องการความเชี่ยวชาญสูง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของแนวโน้มการตลาด โดยการจัดจ้างคนภายนอกทำกิจกรรมเหล่านี้ ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นและจัดสรรทรัพยากรให้กับธุรกิจในเบื้องต้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร

บริษัท โกลเบิล เบรน สแควร์ จะเข้าร่วมในฐานะผู้เข้าร่วมงาน ในงาน the 2016 Direct Commerce Solutions Expo ที่ มาคุฮาริเมสเสะ (Makuhari Messe) ประเทศญี่ปุ่น
คุณ เคนอิจิโร อิวาโมโต ประธานบริษัท โกลเบิล เบรน สแควร์ ปรากฏตัวในวิดีโอการบรรยายสำหรับ หลักสูตรผู้ประกอบการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย Business Breakthrough สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่หน้า ผลงานของเรา
คุณ เคนอิจิโร อิวาโมโต ประธานบริษัท โกลเบิล เบรน สแควร์ บันทึกวิดีโอการบรรยาย เกี่ยวกับ การเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาการพัฒนาธุรกิจองค์กร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่หน้า ผลงานของเรา
บริษัท โกลเบิล เบรน สแควร์ จะเข้าร่วมในฐานะผู้เข้าร่วมงาน ใน งานนิทรรศการสัปดาห์เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาอีคอมเมิร์ซ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2016 (ฤดูใบไม้ผลิ)

ข่าวสาร

ช่อง GBS

Global Brain Square Inc.

ติดต่อเรา

สำหรับข้อสงสัยหรือต้องการสอบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มเมล์หรือทางโทรศัพท์

แบบฟอร์มเมล์

สำหรับคำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ให้ไว้ด้านบน เราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

Page Top